[Miễn phí] QUẢN TRỊ MARKETING TRONG DOANH NGHIỆP

Ông Nguyễn Hoàng Phương là chuyên gia marketing và thương hiệu, chuyên gia tư vấn cao cấp trong chiến lược marketing. Được đào tạo trong môi trường học thuật quốc tế, ông đã từng làm việc, tư vấn, và đào tạo cho nhiều Tập đoàn lớn quốc tế như Canon, HP, United Nations,… cũng như các Tập đoàn, Tổng công ty và Công ty lớn tại Việt Nam.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

  • Quy trình Marketing; ngân sách Marketing;
  • Triển khai chiến lược và đánh giá việc thực hiện chiến lược Marketing. 

NHỮNG AI NÊN THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH NÀY? 

- Ban lãnh đạo Doanh nghiệp; 
- Những người đang là Giám đốc chức năng trong doanh nghiệp 
- Các trưởng bộ phận trong các doanh nghiệp 

Lưu ý: chương trình không dành cho sinh viên 

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH: 

Thời gian:  18H00 - 21H00 Thứ 6 ngày 09.12.2016 

Địa điểm: Tầng 14 tháp B, tòa nhà Tổng Công ty Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Hà Nội 

Phí tham dự: MIỄN PHÍ

Bài viết liên quan